صفحه نخست
وضعیت: موجود

امتیاز کاربران:
کیفیت محصول: [10]
تعداد بازدید: 7889
<
>
قیمت جدید: 168,480 ریال
قیمت قبلی: 105,000 ریال
مقاله ترجمه شده موفقیت مدیریت دانش در سیستم ERP

عنوان فارسی :

موفقیت مدیریت دانش در سیستم ERP

عنوان انگلیسی:

KNOWLEDGE MANAGEMENT IN SUCCESS OF ERP SYSTEMS

ABSTRACT
Special attention to critical success factors in the implementation of Enterprise Resource Planning systems is
evident from the bulk of literature on this issue. In order to implement these systems,which are aimed at
improving the sharing of enterprise-wide information and knowledge, organizations must have the capability to effectively share knowledge to start with. Based on a review of the literature on knowledge management in enterprise system implementation, this paper identifies two major areas of concern regarding the management of knowledge in this specific type of project: managing tacit knowledge, and issues regarding the process-based nature of organizational knowledge viewed through the lens of organizational memory. The more capable an organization is in handling these issues, the more likely it is that the implementation will result in competitive advantage for the organization. The competitive advantage arises from the organization’s capabilities in internalizing and integrating the adopted processes with the existing knowledge paradigms and harmonizing the new system and the organizational culture towards getting the most out of the implementation effort.

REFERENCES:

[1]S.A. Ajila,& Z. Sun, “Knowledge management: impact of knowledge delivery factors on software
product development efficiency”, in: Proceedings of the IEEE International Conference on Information
Reuse and Integration, Las Vegas, NV, United States, 2004, pp. 320–325.

[2]A.J. Al-Shehab, R.T. Hughes,& G. Winstanley, “Facilitating organisational learning through causal
mapping”, in: Proceedings of the Seventh InternationalWorkshop on Learning Software Organizations,
Springer Verlag, Kaiserslautern, Germany, 2005, pp. 145–154.
[3] M. Alavi, D&.E. Leidner, Review:” knowledge management and knowledge management systems”:
conceptual foundations and research issues, MISQuarterly 25 (1) (2001) 107–136.
[4] N. Angkasaputra, D. Pfahl, E. Ras, &S. Trapp, “The collaborative learning methodology CORONETtrain:
implementation and guidance”, in: Proceedings of the Fourth International Workshop on Learning
Software Organizations, Springer Verlag, Chicago, IL, USA, 2002, pp. 13–24.
[5] J. Arent, &J. Nørbjerg, “Software process improvement as organizational knowledge creation: a multiple
case analysis”, in: Proceedings of the HawaiiInternational Conference on System Sciences, Maui, USA,
2000, p. 105.
[6] J. Arent, J. Nørbjerg, &M.H. Pedersen, “Creating organizational knowledge in software process
improvement”, in: Proceedings of the 2nd Workshop on Learning Software Organizations, Oulu,
Finland, 2000, pp. 81–92.
[7] L. Argote, B. McEvily, &R. Reagans, “Managing knowledge in organizations: an integrative framework
and review of emerging themes”, Management Science 49 (4) (2003) 571–582.
[8] C. Argyris, “Overcoming Organizational Defences: Facilitating Organizational Learning”, Prentice Hall,
Boston, 1990.
[9] C. Argyris, &D.A. Schön, “Organizational learning II: theory, method and practice”, Organization
Development Series, Addison Wesley, Reading, MA, USA, 1996.
[10] A. Aurum, R. Jeffrey, C. Wohlin,& M. Handzic, “Managing Software Engineering Knowledge”,
Springer Verlag, Berlin, 2003.
[11] M.D.O. Barros, C.M.L. Werner,& G.H. Travassos, “Supporting risks in software project management”,
Journal of Systems and Software 70 (1–2) (2004) 21 35.
[12] V.R. Basili, G. Caldiera, F. McGarry, R. Pajerski, &G. Page, “The software engineering laboratory – an
operational software experience factory”, in: Proceedings of the 14th International Conference on
Software Engineering, 1992, pp. 370–381.
[13] V.R. Basili, G. Caldiera, &H.D. Rombach, “The experience factory, in: J.J. Marciniak (Ed.),
Encyclopedia of Software Engineering”, 1, John Wiley, New York, 1994, pp. 469–476.
[14] R. Baskerville,& J. Pries-Heje, “Knowledge capability and maturity in software management”, (1999).
[15] A. Birk, “A Knowledge Management Infrastructure for Systematic Improvement in Software
Engineering”, Dr. Ing thesis, University of Kaiserslautern, Department of Informatics, 2000.
[16] F.O. Bjørnson,& T. Dingsøyr, “A study of a mentoring program for knowledge transfer in a small
software consultancy company”, in: Lecture Notes inComputer Science 3547, Springer Verlag,
Heidelberg, 2005, pp. 245–256.
[17] F.O. Bjørnson, “Knowledge Management in Software Process Improvement”, PhD thesis, Norwegian
University of Science and Technology, Department of Computer and Information Science, 2007.
[18] F.O. Bjørnson,& T. Stålhane, “Harvesting knowledge through a method framework in an electronic
process guide”, in: Proceedings of the Seventh International Workshop on Learning Software
Organizations, Springer Verlag, Kaiserslautern, Germany, 2005, pp. 86–90.
[19] P. Brössler, “Knowledge management at a software engineering company – an experience report”, in:
Proceedings of the 1st Workshop on Learning Software Organizations, Kaiserslautern, Germany, 1999,
pp. 77–86.
[20] A.F. Buono, &F. Poulfelt, “Challenges and Issues in Knowledge Management”, Information Age
Publishing, Greenwich, CT, USA, 2005.
[21] B. Chatters, “Implementing an experience factory: maintenance and evolution of the software and
systems development process”, in: Proceedings of IEEE
[22] M. Alavi, &D.E. Leidner, Review. “Knowledge management and knowledge management systems”:
conceptual foundations and research issues, MISQuarterly 25 (1) (2001) 107–136.
[23] R. Baskerville, S. Pawlowski,& E. McLean, “Enterprise resource planning and organizational
knowledge”: patterns of convergence and divergence, in: Proceedings of the 21st ICIS conference, 2000.
[24] M. Beer, &N. Nohria, “Cracking the code of change”, Harvard Business Review 78 (3) (2000) 133–141.
[25] M. Earl, “Knowledge management strategies: toward a taxonomy”, Journal of Management InformationSystems 18 (1) (2001) 215–233.
[26] T.L. Griffith, J.E. Sawyer, &M.A. Neale, “Virtualness and knowledge in teams: managing the love
triangle of organizations, individuals, and information technology”, Mis Quarterly 27 (2) (2003) 265–
287.
[27] V. Grover, &T.H. Davenport, “General perspectives on knowledge management”: fostering a research
agenda, Journal of Management Information Systems 18 (1) (2001) 5–21.

[28] C. Holland, &B. Light, “A stage maturity model for enterprise resource planning systems use”, The
DATA BASE for Advances Information Systems 32 (2) (2001).
[29] J. Huang, S. Newell,& S. Pan, “Knowledge integration processes within the context of enterprise
resources planning (ERP) systems implementation”, in: Proceedings of the 9th ECIS Conference, 2001.
[30] M. Jones, “Tacit knowledge sharing during ERP implementation”: a multi-site case study, Information
Resource Management Journal 18 (2) (2005) 1–23.
[31] M. Jones, &R. Price, “organizational knowledge sharing in ERP implementation”: lessons from industry,
Journal of Organizational and End User Computing 16 (1) (2004).
[32] M.C. Jones, M. Cline, &S. Ryan, “Exploring knowledge sharing in ERP implementation: an
organizational culture framework”, Decision SupportSystems 41 (2) (2006) 411–434.
[33] J. Kallinikos, Deconstructing information packages, Information Technology and People 17 (1) (2004).
[34] A. Kwang-Tat, T. James, &Y., Chee-Sing, “IT implementation through the lens of organizational
learning”: a case study of insuror, in: Proceedings of the Eighteenth International Conference on
Information Systems, 1997.
[35] J. Lee, K. Siau, &S. Hong, “Enterprise integration with ERP and EAI”, Communications of the ACM 46
(2) (2003) 54–60.
[36] Z. Lee, &J.Y. Lee, “An ERP implementation case study from a knowledge transfer perspective”, Journal
of Information Technology 15 (4) (2000) 281–288.
[37] Y. Malhorta, “integrating knowledge management technologies in organizational business processes:
getting real time enterprise to deliver real business performance”, Journal of Knowledge Management 9
(1) (2005) 7–28.
[38] M.L. Markus, C. Tanis, &P.C. van Fenema, “Multisite ERP implementations”, Communications of the
ACM 43 (4) (2000) 42–46.
[39] S. Newell, J. Huang, &R. Galliers, “Implementing enterprise resource planning and knowledge
management systems in tandem”: fostering efficiency and innovation complementarity, Information and
Organization 13 (2003).
[40] S. Newell, C. Tansley, &J. Huang, “Social capital and knowledge creation in an ERP project team”, in:
Proceedings of the 7th AMCIS, 2001.
[41] I. Nonaka, &H. Takeuchi, “Knowledge-Creating Company”, Oxford University Press, 1995.
[42] S. Newell, J. Huang, &R. Galliers, “Implementing enterprise resource planning and knowledge
management systems in tandem”: fostering efficiency and innovation complementarity, Information and
Organization 13 (2003).
[43] D. Robey, J.W. Ross, &M.C. “Boudreau, Learning to implement enterprise systems: an exploratory study
of the dialectics of change”, Journal of Management Information Systems 19 (1) (2002) 17–46.
[44] U. Schultze, &D.E. Leidner, “Studying knowledge management in information systems research:
discourses and theoretical assumptions”, Mis Quarterly 26 (3) (2002) 213–242.
[45] J.E. Scott, “Post implementation usability of ERP training manuals: the user’s perspective”, Information
Systems Management 22 (2) (2005) 67–77.
[46] J.E. Scott, &I. Vessey, “Managing risks in enterprise systems implementations”, Communications of the
ACM 45 (4) (2002) 74–81.
[47] C. Soh, S.S. Kien, &J. Tay-Yap, “Cultural fits and misfits: is ERP a universal solution?”, Communications
of the ACM 43 (4) (2000) 47–51.
[48] D. Stenmark, “Leveraging tacit organizational knowledge”, Journal of Management Information Systems
17 (3) (2000) 9–24.
[49] E. Stijin, &A. Wensley, “organizational memory and completeness of process modeling in ERP
systems”, Business Process Management Journal 7 (3) (2001).
[50] M. Sumner, “Risk factors in enterprise-wide/ERP projects”, Journal of Information Technology 15 (4)
(2000) 317–327.
[51] S.W. Sussman, &W.S. Siegal, “Informational influence in organizations: an integrated approach to
knowledge adoption”, Information Systems Research14 (1) (2003) 47–65.
[52] P. Weill, &R. Woodham, “Don’t Just Lead Govern, Implementing Effective IT Governance”, MIT Sloan
School of Management Working Paper, 2002.
[53] L. Willcocks, &R. Sykes, “The role of the CIO and IT function in ERP”, Communications of the ACM
43 (4) (2000) 32–38.
[54] J. Worley, K. Chatha, &R. Weston,” implementation and optimization of ERP systems”: a better
integration of processes, roles, knowledge and user competencies, Computers in Industry 56 (2005).
[55] L. Pries-Heje, &Y. Dittrich, "ERP Implementation as Design: Looking at participatory design for means
to facilitate knowledge integration," Scandinavian Journal of Information Systems: Vol. 21: Iss. 2,
Article 4, (2009).

[56] M. N., Ahmad,N. H. Zakaria., &D. Sedera,“Ontology-based Knowledge Management for Enterprise
Systems”. International Journal of Enterprise Information Systems (IJEIS), 7(4), 64-90, (2011).
[57] G. C., Peng,&M. P. Nunes,“Surfacing ERP exploitation risks through a risk ontology”, .Industrial
Management & Data Systems, 109 (7), 926-942, (2009)
[58] R. Chan.,J. Esteves., J. Pastor.,&M. Rosemann..“An Exploratory Study of Knowledge types Relevance
along Enterprise Systems Implementation Phases”. In Proceedings of the 4th European Conference on
Organizational Knowledge and Learning Capabilities (OKLC), pp. 1-14, Barcelona,(2003).
[59] D. Sedera., G. Gable., &T. Chan.“Measuring Enterprise Systems Success: A preliminary model” in
proceedings of the 2003 Aericas Conference on Information Systems (AMCIS 2003), Tampa, Florida,
USA, August 4-6. (2003).
[60] M. Easterby-Smith,&M.A. Lyles, “The Blackwell Handbook of Organizational Learning and Knowledge
Management, Blackwell Publishing”, Malden, MA, USA, (2003)
[61] B. Kitchenham, “Procedures for Performing Systematic Reviews”, in Technical Report TR/SE-0401,
Keele University, (2004)
[62] B. Kitchenham, R. Pretorius,D. Budgen,P. Brereton,M. Turner,&M. Niazi.” Systematic literature reviews
in software engineering”,A tertiary study. Information and Software Technology, 52, 792–805, (2010)

سبد خرید شما

تعداد محصول 0
  1. محصول
  2. قیمت
  3. تعداد
جمع خرید شما 0 ریال
سبد خرید خالی کردن سبد خرید

دسته بندی محصولات

عضویت در خبر نامه

ایمیل  
  عضویت انصراف از عضویت

پایان نامه و پروپوزال

کلینیک سرمایه گذاری و اقتصادی

خدمات بازرگانی و ترخیص کالا

پیاده سازی شده توسط گروه برنامه نویسی آوا - Powered By AVASHOP