صفحه نخست
وضعیت: موجود

امتیاز کاربران:
کیفیت محصول: [10]
تعداد بازدید: 7251
<
>
قیمت جدید: 177,840 ریال
قیمت قبلی: 100,000 ریال
ترجمه مقاله عملکرد سیستم اطلاعاتی از طریق فرهنگ

عنوان:

ترجمه مقاله عملکرد سیستمهای اطلاعاتی از طریق فرهنگ سازمانی

عنوان انگلیسی:

THE PERFORMANCE OF INFORMATION SYSTEMS THROUGH ORGANIZATIONAL CULTURE

Abstract:

In this paper we analyze the improvements in organizational behaviour needed to maximize the efficiency of information systems (IS). For this purpose, we have studied the mutual relationships among information technologies (IT), IS and organizational culture. Then, we focus on how the organizational culture influences this specific process distinguishing between informatic culture and informational culture, the latter being the one allowing an adequate implementation and development of the IS. Finally, we underline the cultural consistency which the implementation of an IS requires. In order to do this, we must measure the degree of technical and financial feasibility of the IS regarding the quantitative and measurable effort an organization must make to implement it, together with the consistency of this system with the pre-existing culture. When considering the need for a cultural change, we argue that the best choice is a «bubble-like» cultural
implementation.

 

References


Adams, G.B. and Ingersoll, V.H. (1985), “The difficulty of framing a perspective on organizational culture”, in Frost, P.J. et al. (Eds.), Organizational culture, Sage, Beverly Hills, California, pp. 223-34.


Agarwal, R. and Prasad, J. (1998), “The antecedents and consequents of user perceptions in information
technology adoption”, Decision Support Systems, Vol. 22 No. 1, pp. 15-29.


Alvesson, M. (1989), “Concepts of organizational culture and presumed links to efficiency”, Omega: The
International Journal of Management Science, Vol. 26 No. 3, pp. 323-33.


Anderson, R.G., Raeburn, S. and Beddie, L. (1992), Information and Knowledge Based Systems, Prentice Hall,New York. Atre, S. (1995), “Cliente/server culture shock”, DBMS Client/Server Computing, Vol. 8 No. 5, pp. 87-91.


Avison, D.E. and Myers, M.D. (1995), “Information systems and anthropology: An anthropological perspective on IT and organizational culture”, Information Technology & People, Vol. 8 No. 3, pp. 43-56.
16


Bensaou, M. and Earl, M. (1998), “The right mind-set for managing information technology”, Harvard Business Review, Vol. 76 No. 5, pp. 119-28.


Berthon, P.R. (1993), “Psychological type and corporate culture: Relationship and dynamics”, Omega, Vol. 21 No. 3, pp. 329-44.


Boland, R., Tenkasi, R. and Te'eni, D. (1994), “Designing information technology to support distributed
cognition”, Organization Science, Vol. 5 No. 3, pp. 456-75.


Bradley, S.P., Hausman, J.A. and Nolan, R.L. (1993), Globalization, technology and competition, Harvard
Business Press, Boston. Brod, C. (1988), Technostress: The human cost of the computer revolution, Addison Wesley, Reading, Massachusetts.


Brown, A.D. and Starkey, K. (1994), “The effect of organizational culture on communication and information”, Journal of Management Studies, Vol. 31 No. 6, pp. 807-28.


Burack, E.H. (1988), Creative human resource. Planning and applications. A strategic apprach, Prentice Hall,
Englewood Cliffs, New Jersey.


Byrd, T.A. and Marshall, T.E. (1996), “Corporate culture, related chief executive officer traits, and the
development of executive information systems”, Computers in Human Behavior, Vol. 12 No. 3, pp. 449-64.


Camerer, C. and Vepsalainen, A. (1988), “The economic efficienty of corporate culture”, Strategic Management,Vol. 9, pp. 115-26.


Chalofsky, N.E. and Reinhart, C. (1988), Effective human resource development, Jossey Bass, San Francisco. Child, J. (1987), “Information technology, organization and the response to strategic challenges”, California Management Review, Vol. 30 No. 1, pp. 33-50.


Coombs, R., Knights, D. and Willmott, H.C. (1992), “Culture, control and competition; towards a conceptual
framework for the study of information technology in organizations”, Organization Studies, Vol. 13 No. 1,
pp. 51-72.


Cooper, R.B. (1994), “The inertial impact of culture on IT implementation”, Information & Management, Vol. 27No. 1, pp. 17-31.


Cooper, R.B. and Zmud, R.W. (1990), “Information technology implementation research: A technological
diffusion approach”, Management Science, Vol. 36 No. 2, pp. 123-39.


Daily, B., Whatley, A., Ash, S.R. and Steiner, R.L. (1996), “The effects of a group decision support system on culturally diverse and culturally homogeneous group decision making”, Information & Management, Vol. 30No. 6, pp. 281-89.


Davis, W.S. (1995), Management, Information and Systems: An introduction to Business Information Systems,West, Minneapolis.DeLone, W.H. and McLean, E.R. (1992), “Information systems success: The quest for the dependent variable”,Information Systems Research, Vol. 3, pp. 60-95.


El Sawy, O.A. (1985), “Implementation by cultural infusion: An approach for managing the introduction of
information technologies”, MIS Quarterly, Vol. 9 No. 2, pp. 131-40.


Gordon, S.R. and Gordon, J.R. (1992), “Organizational hurdles to distributed database management systems(DDBMS) adoption”, Information & Management, Vol. 22 No. 6, pp. 335-45.


Gremillion, L. and Pyburn, P. (1988), Computers and Information Systems in Business, McGraw Hill, New York.
Grote, G. and Baitsch, C. (1991), “Reciprocal effects between organizational culture and the implementation of an
office communication systems: A case study”, Behaviour & Information Technology, Vol. 10 No. 3, pp. 207-
18.
Hayes, M. and Tomes, A. (1988), Practical operations management, Philip Allan Publishers, London.
Hibbard, J. (1998), “Cultural breakthrough”, Information Week, No. 701, pp. 44-55.
Itami, H. (1987), Mobilizing invisible assets, Harvard University Press, Boston.
Ives, B., Hamilton, S. and Davis, G.B. (1980), “A framework for research in computer-based management
information systems”, Management Science, Vol. 26 No. 9, pp. 910-34.
Ives, B. and Olson, M.H. (1984), “User involvement and MIS success: A review of research”, Management
Science, Vol. 30, pp. 586-603.
Kanungo, S. (1998), “An empirical study of organizational culture and network-based computer use”, Computers
in Human Behavior, Vol. 14 No. 1, pp. 79-91.
Kilmann, R.H. (1988), “Five steps for closing culture gaps”, in Kilmann, R.H., Saxton, M.J. and Serpa, R. (Eds.),
Gaining control of the corporate culture, Jossey Bass, San Francisco, pp. 351-69.
17
Kovacevic, A. and Majluf, N. (1993), “Six stages of IT Strategic Management”, Sloan Management Review, Vol.
34 No. 4 pp. 77-87.
Kydd, C.T. and Jones, L.H. (1989), “Corporate productivity and shared information technology”, Information &
Management, Vol. 17 No. 5, pp. 277-82.
Laudon, K.C. and Laudon, J.P. (1991a), Business Information Systems. A problem solving approach, Dryden,
Chicago.
Laudon, K.C. and Laudon, J.P. (1991b), Management Information Systems: A contemporary perspective, 2nd. ed.,
Macmillan, New York.
Leavitt, H.J. and Whisler, T.L. (1958), “Management in the 1980's”, Harvard Business Review, November-
December, pp. 41-48.
Lei, D., Slocum, J.M. and Slater, R.W. (1990), “Global strategy and reward systems: The key roles of management
development and corporate culture”, Organizational Dynamics, Vol. 19 No. 2, pp. 27-41.
Leifer, R. (1988), “Matching computer-based information systems with organizational structures”, MIS Quarterly,
Vol. 12 No. 1, pp. 63-73.
Lin, E. and Ashcraft, P. (1990), “A case of systems development in a hostile environment”, Journal of Systems
Management, Vol. 41 No. 4, pp. 11-14.
Louis, M.R. (1985), “An investigator's guide to workplace culture”, in Frost, P.J. et al. (Eds.), Organizational
Culture, Sage, Beverly Hills, pp. 73-93.
Lu, H.P. (1995), “Managerial behaviours over MIS growth stages”, Management Decision, Vol. 33 No. 7, pp. 40-
46.
Markus, M.L. and Robey, D. (1983), “The organizational validity of management information systems”, Human
Relations, Vol. 36, pp. 203-26.
Mirvis, P.H., Sales, A.L. and Hackett, E.J. (1991), “The implementation and adoption of new technology in
organizations: The impact on work, people and culture”, Human Resource Management, Vol. 30 No. 1, pp.
113-34.
Moorman, C. (1995), “Organizational market information process: Cultural antecedents and new product
outcomes”, Journal of Marketing Research, Vol. 32 No. 3, pp. 318-35.
Newman, V. and Chaharbaghi, K. (1998), “The corporate culture myth”, Long Range Planning, Vol. 31 No. 4, pp.
514-22.
Olson, M.H. (1982), “New information technology and organizational culture”, MIS Quarterly, Vol. 6, special
issue, pp. 71-92.
O'Reilly, C. (1989), “Corporations, culture and commitment: Motivation and social control in organizations”,
California Management Review, Vol. 31 No. 4, pp. 9-25.
Pearce, J.A. and Robinson, R.B. (1988), Strategic management. Strategic formulation and implementation, Irwin,
Homewood, Illinois.
Pliskin, N., Romm, T., Lee, A.S. and Weber, Y. (1993), “Presumed versus actual organizational culture:
Managerial implications for implementation of information systems”, The Computer Journal, Vol. 36 No. 2,
pp. 143-52.
Poole, M.S. and DeSanctis, G. (1990), “Understanding the use of group decision support systems: The theory of
adaptive structuration”, in Fulk, J. and Steinfield, C. (Eds.), Organizations and communication technology,
Sage, Beverly Hills, pp. 111-26.
Proffitt, J. (1995), “The organisational culture, aspects that influence enterprise modelling”, Computing & Control
Engineering Journal, Vol. 6 No. 3, pp. 145-51.
Robbins, S.P. (1987), Organization theory, structure, design and aplications, Prentice Hall, Englewood Cliffs,
New Jersey.
Robey, D. and Azevedo, A. (1994), “Cultural analysis of the organizational consequences of information
technology”, Accounting, Management and Information Technology, Vol. 4 No. 1, pp. 23-37.
Romm, C.T., Pliskin, N. and Weber, Y. (1995), “The relevance of organizational culture to the implementation of
human resources information systems”, Asia Pacific Journal of Human Resources, Vol. 33 No. 2, pp. 63-81.
Sankar, Y. (1988), “Organizational culture and new technologies”, Journal of Systems Management, April, pp. 10-
17.
Saunders, M. (1998), “Organisational culture: Electronic support for occupational learning”, Journal of Computer
Assisted Learning, Vol. 14 No. 3, pp. 170-82.
Schein, E.H. (1992), Organizational culture and leadership, 2nd. ed., Jossey Bass, San Francisco.
18
Scholz, C. (1987), “Corporate culture and strategy. The problem of strategic fit”, Long Range Planning, Vol. 20
No. 4, pp. 78-87.
Shave, M.J.R. and Bhasckar, K.N. (1982), Computer Science Applied to Business Systems, Addison Wesley,
London.
Southern, G. and Murray, A.U. (1994), “Quality information management: The way to a better company culture”,
Information Management & Computer Security, Vol. 2 No. 2, pp. 32-35.
Stair, R.M. (1992), Principles of information systems, Boyd & Fraser, Boston.
Stout, R. (1980): Management or control?, Indiana University Press, Bloomington, Indiana.
Taggart, W.M. and Robey, D. (1981), “Minds and managers: On the dual nature of human information processing
and management”, Academy of Management Review, Vol. 6, 187-95.
Thompson, M. and Wildavsky, A. (1986), “A cultural theory of information bias in organizations”, Journal of
Management Studies, Vol. 23, pp. 273-86.
Tolsby, J. (1998), “Effects of organizational cullture on a large scale IT introduction effort: A case study of the
Norwegian army's EDBLE project”, European Journal of Information Systems, Vol. 7 No. 2, 108-14.
Trice, H.M. and Beyer, J.M. (1993), The cultures of work organizations, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New
Jersey.
Turban, E., McLean, E. and Wetherbe, J. (1996), Information Technology for Management. Improving quality and
productivity, Wiley, New York.
Walton, R.E. (1989), Up and Running: Integrating Information Technology and the Organization, Harvard
Business School Press, Boston.
Ward, J.M. (1987), “Integrating information systems into business strategies”, Long Range Planning, Vol. 20 No.
3, pp. 19-29.
Weber, Y. and Pliskin, N. (1996), “The effects of information systems integration and organizational culture on a
firm's effectiveness”, Information & Management, Vol. 30 No. 2, pp. 81-90.

سبد خرید شما

تعداد محصول 0
  1. محصول
  2. قیمت
  3. تعداد
جمع خرید شما 0 ریال
سبد خرید خالی کردن سبد خرید

دسته بندی محصولات

عضویت در خبر نامه

ایمیل  
  عضویت انصراف از عضویت

پایان نامه و پروپوزال

کلینیک سرمایه گذاری و اقتصادی

خدمات بازرگانی و ترخیص کالا

پیاده سازی شده توسط گروه برنامه نویسی آوا - Powered By AVASHOP