صفحه نخست
وضعیت: موجود

امتیاز کاربران:
کیفیت محصول: [10]
تعداد بازدید: 6977
<
>
قیمت جدید: 149,760 ریال
قیمت قبلی: 105,000 ریال
مقاله فارسی تحقیقات بازاریابی تبلیغات به وسیله موبایل

عنوان:

مقاله فارسی تبلیغات به وسیله موبایل

چکیده:

پیشرفت سریع تکنولوژی خصوصا دًر حیطه فن آوری اطلاعات باعث ادغام آن در بازرگانی و تجارت شده است و آن
نیزباعث به وجود آمدن علم تجارت الکترونیک شده است، تجارت سیار یکی از شاخه ھای تجارت الکترونیک می باشد
و تبلیغات موبایلی یکی از شاخه ھای تجارت سیار می باشد. تبلیغات موبایلی به سرعت توسعه پیدا کرده است و انواع مختلف آن پدیدار شده اند. شرکتھا می توانند مخاطبانی خاص را مورد ھدف قرار دھند و دسترسی دائم به مصرف کنندگان برای آن ھا مقدور است چرا که افراد موبایل را ھمانند کیف پول دائما به ھمراه خود دارند ھمچنین بازخور فوری می توان کسب کرد که آیا مخاطب جذب شده است یا نه علارغم مزایای آن تبلیغات موبایلی موانع زیادی ھم پیشه رو دارد، از این چالشھا و موانعی که پیش روی آن قرار دارد می توان به حق و حقوق مصرف کنندگان در مورد وارد شدن به حوزه خصوصیشان نام برد، چون موبایل حوزه خصوصی افراد می باشد و دراین زمینه باید دقت کرد. در این مقاله سعی می شود که  تعریف، اجزاء، چارچوب، اھداف، مزایا و معایب وچشم انداز آینده آن طی ارائه مدلی بیان شود.

Refrence:


Bulander, R. & Decker, M. & Schiefer, G. & K¨olmel, B. "Comparison of Different Approaches for Mobile
Advertising", Proceedings of the ٢٠٠٥ Second IEEE International Workshop on Mobile Commerce and
Services (WMCS’٠٥), July ٢٠٠٥, ١٧٤ – ١٨٢, Available from: <
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/freeabs_all.jsp?arnumber=١٥٨١٥٩٠>, [March ٢٠١٠]


Ju, H. "Technology and Social Sensibility in South Korea: A Case Study of Mobile Phone Advertising",
International Communication Association, Communication, Culture & Critique, Volume ٢, Number ٢, June
٢٠٠٩ , pp. ٢٠١-٢٢٠(٢٠), Available from:
<http://www.ingentaconnect.com/content/bpl/cccr/٢٠٠٩/٠٠٠٠٠٠٠٢/٠٠٠٠٠٠٠٢/art٠٠٠٠٤>, [March ٢٠١٠]


Lee, H. & Lee, C. & Kim, Y. & Lee, B. "Analysis of the actual response rates in mobile advertising",
Innovations in Information Technology, Conferences, Nov, ٢٠٠٦, Pages ١ – ٥, Available from: <
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/freeabs_all.jsp?arnumber=٤٠٨٥٤٤٨>, [March ٢٠١٠]
Okazaki, H. & Taylor, C. " What is SMS advertising and why do multinationals adopt it? Answers from an
empirical study in European markets", Journal of Business Research, January ٢٠٠٨, Volume ٦١, Issue ١, Pages
٤-١٢, Available from: < http://www.sciencedirect.com >, [March ٢٠١٠]


Sawng, Y. & Han, H. "Market analysis for the next-generation mobile communications (DMB) service from the
perspective of innovation adoption and diffusion", International Journal of Satellite Communications and
Networking, ٢٠٠٧; Volume ٢٥ Issue ٤, Pages ٣٢٣ – ٣٤٨, Available from: <
http://www٣.interscience.wiley.com/journal/١١٤١٢٥٥٠٧/abstract?CRETRY=١&SRETRY=٠>, [March ٢٠١٠]
Scharl, A. & Dickinger, A. & Murphy, J. "Diffusion and success factors of mobile marketing", Electronic
Commerce Research and Applications, Volume ٤, Issue ٢, Summer ٢٠٠٥, Pages ١٥٩-١٧٣, Available from: <
http://www.sciencedirect.com >, [March ٢٠١٠]
Taylor, C. & Lee, D. "Introduction:New Media: Mobile Advertising and Marketing", Psychology & Marketing,
Jul ٢٠٠٨, Volume ٢٥ Issue ٨, Pages ٧١١ – ٧١٣, Available from: <
http://www٣.interscience.wiley.com/journal/١٢٠٧٥٠١٦٨/abstract >, [March ٢٠١٠]


Tsang, M. & Ho, S. & Liang, T. "Consumer Attitudes Toward Mobile Advertising:An Empirical Study",
International Journal of Electronic Commerce / Spring ٢٠٠٤, Vol. ٨, No. ٣, pp. ٦٥–٧٨, Available from:
<http://portal.acm.org/citation.cfm?id=١٢٧٨١٢٩>, [March ٢٠١٠]


Wilken, R. & Sinclair, J. "'Waiting for the Kiss of Life': Mobile Media and Advertising", The International
Journal of Research into New Media Technologies, ٢٠٠٩; ١٥; ٤٢٧, Available from: <
http://con.sagepub.com/cgi/content/abstract/١٥/٤/٤٢٧>, [March ٢٠١٠]


Xu, Z. & Yuan, & Y.Ling, H. "What is the Influence of Context and Incentive on Mobile Commerce Adoption?
A Case study of a GPS-based Taxi Dispatching System", Proceedings of the International Conference on the
Management of Mobile Business, ٢٠٠٧, ٧, ١ - ٤, Available from: <
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/freeabs_all.jsp?arnumber=٤٢٧٨٥٤٨ >, [March ٢٠١٠]
http://siamakhasani.blogfa.com

سبد خرید شما

تعداد محصول 0
  1. محصول
  2. قیمت
  3. تعداد
جمع خرید شما 0 ریال
سبد خرید خالی کردن سبد خرید

دسته بندی محصولات

عضویت در خبر نامه

ایمیل  
  عضویت انصراف از عضویت

پایان نامه و پروپوزال

کلینیک سرمایه گذاری و اقتصادی

خدمات بازرگانی و ترخیص کالا

پیاده سازی شده توسط گروه برنامه نویسی آوا - Powered By AVASHOP