صفحه نخست
وضعیت: موجود

امتیاز کاربران:
کیفیت محصول: [9.9]
تعداد بازدید: 7216
<
>
قیمت جدید: 89,856 ریال
قیمت قبلی: 100,000 ریال
تحلیل اثرات راهبرد توانمندسازي منابع انسانی

موضوع:

تحلیل دینامیک اثرات راهبرد توانمندسازي منابع انسانی در سازمان (SD) با استفاده از روش پویایی هاي سیستمی

چکیده:

منابع انسانی به عنوان سرمایه ي راهبردي سازمان محسوب می شود و توانمند سازي کارکن ا ن رویکردي نوین د ر
راستاي توسعه منابع انسانی است که منجر به افزایش بهره وري، ب ه ب و د کیفیت محصولات و خدمات و سودآوري سازمانها می گردد. هدف از این مقاله، تحلیل اثرات راهبرد توانمند سازي منابع انسانی با استفاده از روش پویایی هاي سیستمی می باشد. در این مقاله ، ابتدا به بررسی م ف اهیم توانمندسازي منابع انسانی و روش پویایی هاي سیستمی پرداخته شده و د ر ادامه تحقیق ارائه گردیده اس ت . الگوي ارائه شده، چارچوبی را به منظور تحلی ل دینامی ک « جریان مسال ه » و « علی معلول ی » مدل اثرات توانمندسازي کارکنان مشخص کرد ه و مدیران را به ی ک ابزار قابل فهم و تصویري، براي در ك و ایجاد دیدگاه ی درباره اهمیت این عامل به عنوان مزیتی رقابتی، رهنمون می سازد.
کلمات کلیدي:توانمندسازي نیروي انسانی، آموزش کارکنان، دانش سازمانی، پویایی هاي سیستمی

سبد خرید شما

تعداد محصول 0
  1. محصول
  2. قیمت
  3. تعداد
جمع خرید شما 0 ریال
سبد خرید خالی کردن سبد خرید

دسته بندی محصولات

عضویت در خبر نامه

ایمیل  
  عضویت انصراف از عضویت

پایان نامه و پروپوزال

کلینیک سرمایه گذاری و اقتصادی

خدمات بازرگانی و ترخیص کالا

پیاده سازی شده توسط گروه برنامه نویسی آوا - Powered By AVASHOP