صفحه نخست
 1. تأثیر ادراک مصرف‌کننده کشور مبدا بر ارزش ویژه‌ی برند
  تأثیر ادراک مصرف‌کننده کشور مبدا بر ارزش ویژه‌ی برند
  قیمت: 198,000 ریال

 2. مقاله فارسی رابطه استراتژی و عملکرد با مدیریت کیفیت جامع
  مقاله فارسی رابطه استراتژی و عملکرد با مدیریت کیفیت جامع
  قیمت: 234,000 ریال

 3. راهنمای جامع انگلیسی نرم افزار SPSS19
  راهنمای جامع انگلیسی نرم افزار SPSS19
  قیمت: 48,000 ریال

 4. مقاله فارسی رابطه عملكرد با مديريت كيفيت جامع
  مقاله فارسی رابطه عملكرد با مديريت كيفيت جامع
  قیمت: 168,000 ریال

 5. خلاصه 10 صفحه ای روشهای انتقال تکنولوژی
  خلاصه 10 صفحه ای روشهای انتقال تکنولوژی
  قیمت: 12,000 ریال

 1. خلاصه 5 صفحه ای تاثیرفرهنگ بر انتقال تکنولوژی
  خلاصه 5 صفحه ای تاثیرفرهنگ بر انتقال تکنولوژی
  قیمت: 12,000 ریال

 2. مقاله نقش کاربردی مدیریت پروژه در فرایند انتقال تکنولوژی
  مقاله نقش کاربردی مدیریت پروژه در فرایند انتقال تکنولوژی
  قیمت: 114,000 ریال

 3. کتاب اصلی و کامل لاتین مدیریت تکنولوژی طارق(تارک) خلیل
  کتاب اصلی و کامل لاتین مدیریت تکنولوژی طارق(تارک) خلیل
  قیمت: 48,000 ریال

 4. مقاله انگلیسی MIS برنامه ریزی منابع سازمانی
  مقاله انگلیسی MIS برنامه ریزی منابع سازمانی
  قیمت: 36,000 ریال

 5. مقاله ترجمه شده موفقیت مدیریت دانش در سیستم ERP
  مقاله ترجمه شده موفقیت مدیریت دانش در سیستم ERP
  قیمت: 108,000 ریال

 1. ترجمه مقاله عملکرد سیستم اطلاعاتی از طریق فرهنگ
  ترجمه مقاله عملکرد سیستم اطلاعاتی از طریق فرهنگ
  قیمت: 114,000 ریال

 2. مقاله ترجمه شده مدیریت دانش و سیستمهای اطلاعات مدیریت
  مقاله ترجمه شده مدیریت دانش و سیستمهای اطلاعات مدیریت
  قیمت: 114,000 ریال

 3. مقاله ترجمه شده موفقیت اجرای مدیریت دانش ISI
  مقاله ترجمه شده موفقیت اجرای مدیریت دانش ISI
  قیمت: 120,000 ریال

 4. نقش مدیریت راهبردی در اجرای سیستم ERP
  نقش مدیریت راهبردی در اجرای سیستم ERP
  قیمت: 72,000 ریال

 5. مقاله فارسی تحقیقات بازاریابی تبلیغات به وسیله موبایل
  مقاله فارسی تحقیقات بازاریابی تبلیغات به وسیله موبایل
  قیمت: 96,000 ریال

RSS محصولات ادامه لیست
 1. خلاصه كتاب تحول سريع برنامه 90 روزه
  خلاصه كتاب تحول سريع برنامه 90 روزه
  قیمت: 24,000 ریال

 2. مقاله انگلیسی MIS رویکردی سیستمی در محیط دیجیتال
  مقاله انگلیسی MIS رویکردی سیستمی در محیط دیجیتال
  قیمت: 36,000 ریال

 3. مقاله انگلیسی MIS نقش مدیریت دانش در موفقیت ERP
  مقاله انگلیسی MIS نقش مدیریت دانش در موفقیت ERP
  قیمت: 36,000 ریال

 4. مقاله انگلیسی بازاریابی تصمیم گیری مدیریتی در بازاریابی
  مقاله انگلیسی بازاریابی تصمیم گیری مدیریتی در بازاریابی
  قیمت: 50,400 ریال

 5. مقاله انگلیسی استراتژی بازاریابی، و تصویر شرکت
  مقاله انگلیسی استراتژی بازاریابی، و تصویر شرکت
  قیمت: 43,200 ریال

 1. مقاله انگلیسی بازاریابی موانع تکنیکهای بازاریابی
  مقاله انگلیسی بازاریابی موانع تکنیکهای بازاریابی
  قیمت: 43,200 ریال

 2. مقاله انگلیسی بازاریابی از راه حل های مبتنی بر شایستگی
  مقاله انگلیسی بازاریابی از راه حل های مبتنی بر شایستگی
  قیمت: 43,200 ریال

 3. مقاله انگلیسی بازاریابی پاسخگویی و مشروعیت داخلی
  مقاله انگلیسی بازاریابی پاسخگویی و مشروعیت داخلی
  قیمت: 43,200 ریال

 4. مقاله انگلیسی بازاریابی تعامل و رابط بازاریابی
  مقاله انگلیسی بازاریابی تعامل و رابط بازاریابی
  قیمت: 43,200 ریال

 5. مقاله انگلیسی بازاریابی بازگشت سرمایه گذاری بازاریابی
  مقاله انگلیسی بازاریابی بازگشت سرمایه گذاری بازاریابی
  قیمت: 43,200 ریال

 1. مقاله انگلیسی بازاریابی درک عمیق بازاریابی خدمات
  مقاله انگلیسی بازاریابی درک عمیق بازاریابی خدمات
  قیمت: 43,200 ریال

 2. مقاله انگلیسی بازاریابی ارتباط بین عملکرد و رضایت مشتری
  مقاله انگلیسی بازاریابی ارتباط بین عملکرد و رضایت مشتری
  قیمت: 43,200 ریال

 3. مقاله انگلیسی بازاریابی درک رضایت مشتری و وفاداری
  مقاله انگلیسی بازاریابی درک رضایت مشتری و وفاداری
  قیمت: 43,200 ریال

 4. مقاله ISI قابلیتهای جدید بازاریابی
  مقاله ISI قابلیتهای جدید بازاریابی
  قیمت: 43,200 ریال

 5. مقاله انگلیسی MIS اثرات سیستم اطلاعات مدیریت
  مقاله انگلیسی MIS اثرات سیستم اطلاعات مدیریت
  قیمت: 36,000 ریال

RSS محصولات ادامه لیست
 1. پاورپوینت اینکوترمز اصطلاحات بازرگانی بین المللی
  پاورپوینت اینکوترمز اصطلاحات بازرگانی بین المللی
  قیمت: 36,000 ریال

 2. پاورپوینت جامع کتاب بازرگانی بین الملل دکتر حقیقی
  پاورپوینت جامع کتاب بازرگانی بین الملل دکتر حقیقی
  قیمت: 42,000 ریال

 3. خلاصه كتاب تحول سريع برنامه 90 روزه
  خلاصه كتاب تحول سريع برنامه 90 روزه
  قیمت: 24,000 ریال

 4. پاورپوینت نظریه های بازرگانی بین المللی
  پاورپوینت نظریه های بازرگانی بین المللی
  قیمت: 36,000 ریال

 5. پاورپوینت آشنایی با سازمان اکو ECO و اپک APEC
  پاورپوینت آشنایی با سازمان اکو ECO و اپک APEC
  قیمت: 48,000 ریال

 1. پاورپوینت انواع گشایش اعتبار اسنادی و مراحل اخذ آن
  پاورپوینت انواع گشایش اعتبار اسنادی و مراحل اخذ آن
  قیمت: 48,000 ریال

 2. پاورپوینت حمل و نقل بین المللی
  پاورپوینت حمل و نقل بین المللی
  قیمت: 42,000 ریال

 3. پاورپوینت محدودیتهای بازرگانی بین المللی
  پاورپوینت محدودیتهای بازرگانی بین المللی
  قیمت: 30,000 ریال

 4. کتاب اصلی و کامل لاتین مدیریت تکنولوژی طارق(تارک) خلیل
  کتاب اصلی و کامل لاتین مدیریت تکنولوژی طارق(تارک) خلیل
  قیمت: 48,000 ریال

 5. مقاله انگلیسی بازاریابی درک رضایت مشتری و وفاداری
  مقاله انگلیسی بازاریابی درک رضایت مشتری و وفاداری
  قیمت: 43,200 ریال

 1. مقاله فارسی سیستم اطلاعاتی بازاریابیMKIS
  مقاله فارسی سیستم اطلاعاتی بازاریابیMKIS
  قیمت: 120,000 ریال

 2. تحلیل اثرات راهبرد توانمندسازي منابع انسانی
  تحلیل اثرات راهبرد توانمندسازي منابع انسانی
  قیمت: 57,600 ریال

 3. مقاله فارسی ارتباط تکنولوژی و فرهنگ
  مقاله فارسی ارتباط تکنولوژی و فرهنگ
  قیمت: 24,000 ریال

 4. پاورپوینت موافقتنامه های عمومی تجارت بین المللی
  پاورپوینت موافقتنامه های عمومی تجارت بین المللی
  قیمت: 30,000 ریال

 5. طرح توجیهی احداث كارگاه توليد پوشاك چرم
  طرح توجیهی احداث كارگاه توليد پوشاك چرم
  قیمت: 78,000 ریال

RSS محصولات ادامه لیست

سبد خرید شما

تعداد محصول 0
 1. محصول
 2. قیمت
 3. تعداد
جمع خرید شما 0 ریال
سبد خرید خالی کردن سبد خرید

دسته بندی محصولات

عضویت در خبر نامه

ایمیل  
  عضویت انصراف از عضویت

پایان نامه و پروپوزال

مدیریت فرآیندهای کسب و کار

مدیریت فرآیند کسب و کار

چهارپرتجارت

کلینیک سرمایه گذاری و اقتصادی

خدمات بازرگانی و ترخیص کالا

تضمین امنیت خرید

logo-samandehi

درگاه پرداخت امن زرین پال

پیاده سازی شده توسط گروه برنامه نویسی آوا - Powered By AVASHOP